Więcej informacji

Czytaj całość

Handel międzynarodowy w 2021 roku: czego możemy się spodziewać ?

Miniony rok postawił ogromne wyzwania, ale też i możliwości – dla firm zajmujących się handlem międzynarodowym. Obostrzenia związane z COVID-19 przerwały łańcuchy dostaw, spowodowały również ogromne obciążenie dla światowego handlu elektronicznego. Innowacja jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Handel międzynarodowy w 2021 roku: czego możemy się spodziewać ?

Poza pandemią w roku 2020 pod przewodnictwem prezydenta Donalda Trumpa Stany Zjednoczone renegocjowały Północnoamerykańską Umowę o Wolnym Handlu. Zastępując ją zaktualizowaną i zrównoważoną Umową Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada (USMCA), która weszła w życie 1 lipca 2020 r. USMCA jest obopólną korzyścią dla pracowników, rolników, farmerów i firm z Ameryki Północnej. Porozumienie tworzy bardziej zrównoważony, wzajemny handel, wspierając dobrze płatne miejsca pracy dla Amerykanów. Rozwija też gospodarkę Ameryki Północnej. Na początku roku złagodniały napięcia USA-Chiny po podpisaniu umowy handlowej I fazy. Waszyngton, Bruksela i Tokio uzgodniły nowe reguły ograniczające dotacje.

 

Co przyniesie rok 2021 dla handlu międzynarodowego?

Nowe rządy, ponowny wzrost pandemii na całym świecie (nowa mutacja koronawirusa w Wielkiej Brytanii) ostateczna dystrybucja szczepionek COVID-19, to wszystko prowadzi do nowych niepewności, ciągłych wyzwań, ale też bogactwa potencjału.

 

Najmodniejsze i najlepsze sektory:

Transport chłodniczy: w 2021 r. pojawi się wyzwanie związane z przechowywaniem i transportem w chłodni. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że szczepionka Pfizer na COVID-19, jedna z głównych szczepionek opracowanych w USA, wymaga utrzymywania w ekstremalnie niskiej temperaturze -70 ° C. Transport szczepionki musi odbywać się w specjalistycznych chłodniach lub w tzw. „suchym lodzie”. Inne szczepionki np. Moderna i Johnson & Johnson, również będą wymagać przechowywania w chłodni w temperaturze -20. Problem z transportem wszystkich szczepionek może dotyczyć krajów afrykańskich, które nie mają odpowiednich placówek. Trudność transportu na zimno na „ostatnim kilometrze” będzie głównym obszarem rozważań w nadchodzącym roku. Wynik tych problemów może wpłynąć na sposób transportu i przechowywania wszelkiego rodzaju produktów chłodniczych w przyszłości – jak opisuje Greg Hewitt.

Wysoki popyt na handel elektroniczny i ŚOO: Epidemia koronawirusa drastycznie zwiększyła popyt na środki ochrony osobistej (personal protective equipment, PPE). W perspektywie światowego problemu jakim stała się pandemia zapotrzebowanie na ŚOO pozostanie wysokie. Będzie to miało wpływ na sposób zarządzania łańcuchami dostaw i priorytetyzację transportu w skali globalnej.

W rzeczywistości firmy transportowe i logistyczne staną przed wielkimi wyzwaniami w nadchodzącym 2021 roku. Równoważąc konieczność dostarczania środków ochrony osobistej, szczepionek i rosnącej liczby produktów zamawianych online.

 

Handel elektroniczny działa od ponad dwudziestu lat.

Jednak jego wpływ na łańcuchy dostaw narastał powoli i dopiero w ostatnich kilku latach doprowadził do istotnych zmian. Handel elektroniczny, nieustannie się rozwija, wytycza nowe ścieżki, które umożliwiają dotarcie do klientów, zwiększając popyt. Ten rodzaj handlu zmienił oczekiwania konsumentów co do produktów, wygody i czasu dostawy.

Towary i usługi związane ze środowiskiem. Rozwój współczesnego rynku wskazuje na istotne tendencje w kierunku ekologizacji produkcji, produktów i usług oraz konsumpcji. Wartość sprzedaży na światowym rynku dóbr i usług ekologicznych rośnie w tempie 4% rocznie. Oznacza to, że jest to jeden z sektorów o największym potencjale wzrostu. Rynek ten jest zdominowany głównie przez USA, kraje Europy Zachodniej i Japonię, obejmujące 85% całego rynku.

Kwestia zrównoważonego rozwoju zajmie centralne miejsce w firmach pod względem tego, co kupują, co sprzedają i jak działają. Pojawia się tendencja wzrostowa dla światowego handlu zrównoważonymi produktami. Organizacje logistyczne będą również dokładniej przyglądać się sposobowi przemieszczania się towarów na całym świecie. Będą miały do ​​odegrania kluczową rolę w rozwijaniu i wzmacnianiu zielonych łańcuchów dostaw.

 

Przyszłość rozwoju polityki handlowej:

Zmiany progu de minimis. Portal podatkowy w jednym miejscu – w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 2021 r. nowe prawodawstwo UE całkowicie zniesie progi de minimis. Zamiast tego nowy system podatkowy uprości handel między państwami członkowskimi UE, jednocześnie nakładając nowe obowiązki podatkowe na przedsiębiorstwa spoza UE sprzedające towary obywatelom UE. Celem jest wyrównanie szans kupców europejskich i międzynarodowych. Pierwszym krokiem było stworzenie systemu poboru podatku VAT. UE opracowała One Stop Shop, portal podatkowy online firm do zarządzania VAT. System funkcjonuje od 2015 roku i jest wykorzystywany przez firmy sprzedające e-usługi (aplikacje mobilne itp.). Do 2021 r. wszystkie firmy będą korzystać z punktu kompleksowej obsługi w celu przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT i płatności.

Komisja Europejska ma nadzieję, że zmiany te zwiększą wymianę handlową między państwami członkowskimi. Ponadto przedsiębiorstwa UE mogą teraz uczciwie konkurować z międzynarodowymi sprzedawcami, którzy nie korzystają już z ulg podatkowych.

 

Brexit

Brexit – 31 grudnia 2020 r. okres przejściowy Brexitu dobiegł końca. Wielka Brytania formalnie opuściła jednolity rynek UE i unię celną, aby wdrożyć własną niezależną politykę handlową. Wielka Brytania podpisała nowe, indywidualne umowy handlowe z około 20 krajami, które były objęte umowami podpisanymi przez UE. Nadal negocjuje umowę handlową z samą UE, a także z innymi krajami. Rząd Wielkiej Brytanii zawarł umowę o ciągłości handlu z Kenią. Umowa zasadniczo daje przedsiębiorstwom pewność, że handel między Wielką Brytanią a Kenią będzie kontynuowany na takich samych warunkach, jakie zapewnia umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Wspólnotą Wschodnioafrykańską (EAC).

Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że nowe porozumienie „zapewni wszystkim firmom działającym w Kenii, w tym brytyjskim, możliwość dalszego korzystania z bezcłowego dostępu, ponieważ eksportują produkty, w tym warzywa i kwiaty, do swoich klientów w Wielkiej Brytanii. Gwarantuje również kontynuację dostęp do rynku dla brytyjskich eksporterów, którzy w zeszłym roku sprzedali Kenii towary i usługi o łącznej wartości 815 mln funtów ”.

Wysiłek ten wywołał napięcia między narodami Afryki Wschodniej, ale także podkreślił znaczenie handlu z Afryką w nadchodzących latach. W rzeczywistości Stany Zjednoczone dążą również do zawarcia umowy handlowej z Kenią, aby zapewnić firmom amerykańskim konkurencyjność w regionie.

 

Tendencje w światowej polityce 2021.

Produkcja szczepionki na Covid-19 jest kluczowym krokiem w kierunku przywrócenia zaufania konsumentów i inwestycji w ciągu 2021 r. Pomoże w odzyskaniu wolumenu handlu do poziomu sprzed pandemii. Jednak niektóre zakłócenia zdolności transportowej wywołanej pandemią będą wymagały czasu.

Mimo że handel szybko zareaguje, gdy popyt się poprawi, może potrwać to do 2022 roku. Zanim ponownie osiągnie wielkość sprzed pandemii.

Prognozowany jest 7% spadek wolumenu handlu towarami w 2020 r., a następnie wzrost o około 5% w 2021 r., Aby osiągnąć poziom sprzed pandemii na początku 2022 r.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane blokadą w Chinach okazały się mniejszym problemem niż załamanie popytu na rynkach eksportowych. Zwłaszcza dzięki szybkiemu ponownemu otwarciu w Chinach. Koszty dywersyfikacji dostaw i utrzymywania większych zapasów ograniczą jakąkolwiek wielką migrację łańcuchów dostaw w 2021 r.

Pojawia się tendencja, że polityka handlowa USA pod rządami prezydenta elekta Joe Bidena będzie wywierać presję na stosunki handlowe między USA i Chinami. Jednocześnie załagodzi inne spory.

Cła na przepływy handlowe między USA i Chinami prawdopodobnie utrzymają się.

Oprócz wciąż napiętych stosunków handlowych z USA, a teraz także z Australią, Chiny stoją przed groźbą dalszego ograniczania swoich inwestycji za granicą.

Dzięki Brexitowi nowe kontrole celne dotyczące pochodzenia towarów i standardów bezpieczeństwa opóźnią ładunki podróżujące z Wielkiej Brytanii do UE. Ma to miejsce od 1 stycznia 2021 r.

Pomimo wyzwań i zagrożeń, ostrożny optymizm na 2021 r. jest uzasadniony.

POST COMMENT

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.