Więcej informacji

Czytaj całość

Transport materiałów niebezpiecznych ADR

We współczesnym świecie wiele materiałów i produktów jest nieustannie transportowanych z miejsca w miejsce w zależności od tego, gdzie akurat są potrzebne. Mamy na myśli także materiały zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka. W przypadku takiego typu transportu naprawdę ważne jest, aby był bezpieczny zarówno dla przewoźnika, jak i wszystkich mających styczność z przewożonymi materiałami. Specjalnie w tym celu powstały normy określające warunki, w jakich powinien być przewożony dany towar, a także jakich zasad muszą przestrzegać firmy spedycyjne, trudniące się takimi usługami.

Także i w naszej działalności, klienci pytają o możliwość przewozu takich niebezpiecznych materiałów. Dlatego też postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę także i o ten rodzaj przewozu. Dzięki takiej decyzji, nasza firma wyspecjalizowała się m.in. w transporcie materiałów niebezpiecznych. To ważna i odpowiedzialna czynność, która opiera się na międzynarodowej umowie dotyczącej drogowego przewozu ładunków, które uznawane są za niebezpieczne (ADR).

Warto wiedzieć, iż każde państwo ma regulacje dotyczące przewozu takich materiałów. W przypadku spedycji międzynarodowej, każda firma transportowa ma obowiązek przestrzegać umowy ADR, składającej się z umowy właściwej oraz z załączników. Taki dokument określa międzypaństwowe stosunki prawne. Z kolei załączniki regulują szczegółowo wszelkie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych.

W załączniku A znajduje się podział wszystkich produkowanych na świecie towarów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń oraz ich specyfikacje. Dla przykładu klasa 1 określa materiały i przedmioty wybuchowe, a klasa 2 gazy. Natomiast w załączniku B określone są takie parametry jak: dodatkowe wyposażenie jednostek transportowych, wymagania, co do całej załogi pojazdu oraz osób uczestniczących w przewozie czy specjalne wymagania dotyczące samego pojazdu. Jak widać cały proces musi przebiegać według ściśle ustalonych reguł.

Każda trasa musi zostać szczegółowo zaplanowana przez dział logistyki, w tym przypadku dodatkowym utrudnieniem są ograniczenia na drogach. Nie wszędzie bowiem transport ADR może przejechać. Na drogach często można spotkać znaki, które mogą, dla przykładu zakazywać wjazdu pojazdom, które przewożą groźne dla ludzkiego życia materiały. Dzięki bogatemu doświadczeniu na tym polu, planujemy takie trasy bez trudu, by transportowany towar przewieźć jak najbezpieczniej oraz w jak najkrótszym czasie.

POST COMMENT

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.