Więcej informacji

Czytaj całość

Pakiet Mobilności – czy wejdzie w życie?

W środę 8 lipca Parlament Europejski odrzucił poprawki dotyczące Pakietu Mobilności. Jest to reforma, której celem jest uproszczenie, doprecyzowanie lub stworzenie całkowicie nowych rozwiązań służących budowaniu równowagi w transporcie międzynarodowym. Przepisy te muszą być zaakceptowane przez wszystkie unijne państwa. Część regulacji zacznie obowiązywać już w lipcu, na dostosowanie się do innych przewoźnicy będą mieć kilkanaście miesięcy.

Regulacje okazały się jednak kwestią sporną, bowiem wiele państw (szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej) uznaje je za niekonkurencyjne, ograniczające swobodę transportu oraz tworzące jeszcze większe podziały pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi państwami członkowskimi. Najbardziej kontrowersyjne zapisy Paktu Europejskiego są związane z obowiązkiem regularnego powrotu pojazdu do kraju raz na 8 tygodni, czasem pracy kierowcy oraz wprowadzeniem ograniczeń w wykonywaniu usług kabotażowych.

WPŁYW NA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW

Co to oznacza w praktyce? Wszystkie ciężarówki poruszające się po Europie Zachodniej, które należą do firmy zarejestrowanej np. w Polsce będą zmuszone powrócić do kraju co 8 tygodni. W takim przypadku może dojść do sytuacji, w której przewoźnicy przekroczą granicę beż żadnego towaru. Co więcej, kierowcy nie będą mogli robić dłuższych przerw odpoczynkowych w kabinach, jak miało to miejsce dotychczas. Wiele przeciwników reformy dowodzi, że przepis ten jest całkowicie niezgodny z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu opowiadającego się za redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Inną sprawą jest objęcie przewoźników regulacjami dotyczącymi pracowników delegowanych. Kierowcy będą musieli mieć zagwarantowaną minimalną stawkę obowiązującą w państwie, w którym aktualnie pracują. Szacuje się, że przez poniesione koszty (wzrost o około 30%) dojdzie do redukcji personelu w wielu firmach transportowych lub ich bankructwa.

Reforma zakłada również obowiązek wyposażenia wszystkich pojazdów ciężarowych w tachografy cyfrowe do 2024 roku. 2025 jest za to datą graniczną na wprowadzenie tachografów cyfrowych trzeciej generacji.

Według komunikatu MI Komisja Europejska zapowiedziała przygotowanie oceny skutków na środowisko elementów niezgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wpływu pandemii COVID-19 na branżę transportu drogowego. Co więcej, wiele państw członkowskich Unii Europejskiej zamierza złożyć skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na obecny kształt przegłosowanych przepisów.

Route4you zawsze uważnie śledzi wszelkie nowe regulacje dotyczące branży transportowej. Jesteśmy świadomi konsekwencji wprowadzania nowych przepisów, które znacząco ograniczą działanie wielu wschodnioeuropejskich firm przewozowych. Uważamy jednak, że należy zachować spokój, dzięki któremu przystosowanie się do zmian i planowanie przyszłych zawodowych działań będzie znacznie łatwiejsze.

POST COMMENT

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.